Výjezdová jednotka...

Členové 

Harvánek Václav
Lébl Jiří
Ing. Ružička Ladislav
Tulach Miroslav st.
Tulach Miroslav ml.
Tulach Aleš
Ridzák Josef
Ridzák Martin
Molec Luboš
Semilský Petr
Němec Tomáš
Dvořák Jaroslav
Polák Milan
JIří Hába st.
Matoušek Josef
Paták Josef
Tatoušek Jaroslav
Hampejs František
Langmajer Pavel
Balatý Ladislav
Vácha Pavel    
Kosová Marie
Krůta Václav
Nepor Radomír
Sirotek Josef
 

Tulach Michal 

Milovič Jan

Hába JIří ml.

Kubánek Matěj

Doubrava Petr

Molec Ondřej

Černá Eliška

Ridzáková Petra

Semilská Jana

Bulková Stanislava

Semilská Kateřina

Milovičová Jana

Němcová Eliška

Tulachová Rozálie