Aktualizace stránek (26.1.2017)

!!! Povodně 2002 !!!

Přesně před deseti lety potemněla obloha a spustil se vytrvalý déšť. Tlaková níže od 6. do 8. srpna přinesla vydatné deště, která zaplnily jihočeské a západočeské řeky.

 

Na Příbramsku mnozí lidé nezapomenou na datum 13. srpna 2002. Byl to den, kdy začala přetékat koruna hráze Orlické přehrady a v poledne do ní přitékalo neuvěřitelných 4150 kubických metrů za vteřinu. O dvě hodiny později začala evakuace. Týkala se obyvatel obcí Solenice, Kamýk nad Vltavou, Zduchovice, Větrov, Županovice, Čím a Chotilsko.

 

Když voda z povodí Vltavy dorazila do této řeky, psal se datum 13. srpna 2002. Kromě Solenic se pod vodou ocitá Kamýk nad Vltavou, který patřil mezi nejpostiženější obce regionu. Povodeň zasáhla polovinu obce a neušetřila ani obecní úřad a firmy.

Při odstraňování povodňových škod pomáhalo celkem 15 hasičských sborů, vojáci z posádky Jince, civilní obrana z Kutné Hory, vězeňská služba Příbram a hlavně všichni obyvatelé Kamýku nad Vltavou.

 

Zaplaveno bylo 60 objektů z toho 37 rodinných domků, celkové škody na majetku občanů přesáhly 8.760.000,- Kč.

Vytopeno bylo 5 objektů obce ( obecní úřad, základní škola, čistírna odpadních vod, vodní zdroje, čerpací stanice), celkové škody dosáhly 11.000.000,- Kč.

 

VD Kamýk prokázalo schopnost převést průtok cca 3.000m3/s při max. dosažené hladině 286,15 m.n.m

Povodeň 2002 v číslech:

- 17 lidí přišlo o život
- v 7 krajích vyhlášen stav nouze
- 753 postižených obcí
- 225 000 evakuovaných lidí
- 73,3 mld. Kč škod , z toho 6 mld. Kč pražské metro
- největší průtok na Vltavě 5300 m3/s a to v Praze